Põhikooli eesti keele eksam

Miks just see kursus?

 • Suurepärased tulemused: hinne paraneb keskmiselt 25-30 punkti võrra (võrreldes mulluse tulemusega, proovieksamiga või varasema keskmise hindega).
 • Väga tõhus õppimisviis: intensiivne töötempo, kiire asjakohane tagasiside.
 • Personaalne: õpid just sinu jaoks koostatud õppekava järgi.
 • Kogemus: korraldame neid kursusi 12. aastat.
 • Rahulolevad kasutajad: lõpetajatest 100% soovitaks seda ka oma sõbrale!

Mida me õpime?

 • Grammatika: kirjavahemärgid, kokku-lahkukirjutamine, suur algustäht, täheortograafia, paronüümia, rektsioon.
 • Sõnavara ja stiil: sünonüümid, kõnekujundid, võõrsõnad, tsitaadid, sõnade järjekord.
 • Teksti koostamine: probleem, vaatenurk, argumendid; pealkiri, sissejuhatus, lõppsõna, lõigud; avalik arvamus, arvamusliidrid, demagoogia.
 • Lugemine: kirjandusteooria põhimõisted, tegelaskuju analüüs, kujundliku teksti mõistmine.

koer

Õppevorme on kolm:

•  individuaaltunnid

•  paaristunnid

•  e-kursus.

Individuaaltunnid

Plussid:

•  õppekava koostatakse spetsiaalselt sinu jaoks: õpid täpselt neid asju, mis vajavad sinu puhul lihvimist, kulutamata aega teemadele, milles oled niigi tugev

•  kui midagi jääb arusaamatuks, võid kohe küsida ja õpetaja seletab uuesti – niimoodi ei ole ohtu, et teadmistesse jäävad lüngad

•  saad õpetajalt otse tunnis tagasisidet selle kohta, kuidas ülesannet võiks/saaks lahendada, millised on sinu pakutud idee tugevad ja nõrgad küljed, millele peaksid edaspidi eriti suurt tähelepanu pöörama

•  väga intensiivne töötempo, kulutatava aja kasutegur on suur.

Miinused:

•  kallim hind.

Paaristunnid (2 õpilast)

Plussid:

• rahulikum töötempo, kuna õpetaja peab tähelepanu jagama mitme õpilase vahel

•  odavam hind.

Miinused:

•  pole teada, kes saab sinu paariliseks, seetõttu on ka raske tagada, et teie teadmised oleksid enam-vähem samal tasemel, töötempo ühesugune, läbivõtmist vajavad teemad sarnased.

E-kursus

Plussid:

•  sobib neile, kes ei ela Tallinnas

•  sina valid päeva ja kellaaja, millal soovid õppida, samuti selle, millises tempos ülesandeid lahendad

•  spetsiaalselt sinule koostatud õppekava nagu individuaaltunni puhul, aga odavama hinna eest

Miinused:

•  ajakavast kinnipidamine nõuab väga suurt pühendumist ja tahtejõudu.

Aeg

Kursus on jagatud sügis- ja kevadsemestriks:

 • sügissemester kestab septembrist jõuludeni, kokku 15 nädalat
 • kevadsemester kestab jaanuari algusest eksamini.

Tunnid toimuvad esmaspäevast reedeni kl 18.00–19.30 ja pühapäeval kl 12.00–13.30; 14.00–15.30 ja 16.00–17.30.

Koht

Individuaal- ja paaristunnid toimuvad aadressil Pallasti 23-2, Tallinn. Kohale saab trammiga 2 ja 4, Sikupilli peatus. Maja juures on tasuta parkimisvõimalus.

Hinnad

 Tasuda on võimalik: 

 • ühes osas – registreerumisel; uutel õpilastel pärast esimest tundi
 • kahes osas, hinnalisa 10 protsenti
 • neljas osas, hinnalisa 20 protsenti.

Individuaaltund 36 eurot, paaristund 24 eurot.

Küsi pakkumist siit  Olen huvitatud:
  Eelistan aega: