Põhikooli eesti keele eksam

Miks just see kursus?

 • Personaalne: iga tunni harjutused on kokku pandud, lähtudes arusaamast, mida just sellel konkreetsel õpilasel on kõige rohkem vaja harjutada. Sobib eriti hästi keskmisest erinevale õpilasele, kellel kas on koolitunnis igav või ei jõua ta ülejäänud klassiga sammu pidada.
 • Väga palju tagasisidet: iga päev koolis tunde andva õpetajana tean, et arengu nurgakiviks on õpetaja soovitused, kuidas saaks paremini. Kahjuks on ka kõige pühendunuma õpetaja võimalused kogu klassile põhjalikku tagasisidet anda piiratud, ent kahekesi arutades saab lõpuks iga asi selgeks.
 • Aitab keskenduda: individuaaltund ei anna hetkekski võimalust ennast lõdvaks lasta, telefoni sukelduda vm kõrvaliste asjadega tegeleda, olles kasulik õpilasele, kelle tähelepanu koolitunnis kipub hajuma.
 • Suurepärased tulemused: neil, kes teevad läbi nii sügisese kui kevadise kursuse, paraneb tulemus keskmiselt 25–30 punkti võrra (võrreldes varasema eksamihindega või proovieksamiga). Julgen öelda, et 15 aasta jooksul pole ma kohanud ühtegi õpilast, kes sügisel alustanuna ei suudaks kevadeks head kirjandit kirjutada.
 • Kogemus: korraldan neid kursuseid aastast 2009.

Mida me õpime?

 • Arutleva teksti koostamine: alusteksti lahtimõtestamine, probleemi sõnastamine, enda mõttekäigu arusaadavaks tegemine, näidete toomine, sissejuhatuse ja lõppsõna kirjutamine, pealkirja leidmine.
 • Õigekiri: kirjavahemärgid, kokku-lahkukirjutamine, suur algustäht, täheortograafia, vormiõpetus.
 • Sõnastus: stiil, sõnavara, kõnekujundid, lauseehitus, paronüümia, rektsioon.
 • Lugemine: küsimusest arusaamine, autori mõttekäigu peegeldamine, tegelaskuju analüüs.

 

Iga tund on jagatud kaheks osaks: esimesed 30 minutit teeme õigekirja- ning sõnastusharjutusi, sellele järgneb lugemis- või kirjutamisülesanne.

Kuidas tunnid toimuvad?

Valida on individuaaltundide ja e-kursuse vahel.

 

Individuaaltund

 

Kestab 90 minutit ning toimub kord nädalas kindlal ajal.

 

Plussid-miinused:

 • õppekava koostatakse spetsiaalselt selle õppija jaoks: ta õpib täpselt neid asju, mis vajavad tema puhul lihvimist, kulutamata aega teemadele, milles on niigi tugev
 • õpilane saab õpetajalt otse tunnis tagasisidet selle kohta, kuidas ülesannet võiks/saaks lahendada, millised on tema pakutud idee tugevad ja nõrgad küljed, millele peaks edaspidi eriti suurt tähelepanu pöörama
 • väga intensiivne töötempo, kulutatava aja kasutegur on suur
 • pole vaja karta kaasõpilaste hinnanguid
 • kallim hind.

 

Soovi korral saab tundi tulla kahekesi, siis on ka hind soodsam. Paaristunni puhul on tähtis, et mõlema õpilase tase oleks ligikaudu ühesugune. Kuna kursuse korraldaja uute õpilaste taset ei tea, siis õpetaja paaristunni jaoks kaaslast soovitada ei oska.
Individuaaltunnid toimuvad Tallinnas aadressil Pallasti 23.

E-kursus

 

E-kursus on e-kirja teel toimuv kursus, mitte online-tund. Õpetaja saadab õpilasele ülesannete komplekti, kuhu kuulub kolm grammatikaharjutust, üks lugemis- ja üks kirjutamisülesanne. Õpilane lahendab ülesanded ning edastab vastused õpetajale, kes parandab vead, kirjutab juurde oma soovitused ning saadab need tagasi koos järgmise tunni materjalidega.

 

Plussid-miinused:

 • õpilane saab ise valida, millal ja ta ülesannetega tegeleb, soovi korral saab ühe tunni materjali ära jagada mitme päeva peale
 • ülesannete lahendamiseks on piiramatult aega
 • võimalik on otsida lisamaterjale veebist, raamatutest, oma varasematest kirjanditest
 • õpe toimub individuaalplaani alusel, aga maksab poole vähem kui individuaaltund
 • paindlikud maksetingimused
 • ei sobi väga nõrgale õpilasele, sest õpetaja selgitused on paratamatult napimad kui individuaaltunnis
 • puudub võimalus oma küsimustega kohe õpetaja poole pöörduda
 • keskendumisraskustega õpilasel võib juhtuda, et tähelepanu tõmbavad endale muud arvuti pakutavad tegevused
 • kehva enesejuhtimise oskusega õpilasel võib olla keeruline ennast iga nädal tööle sundida, kui puudub kindel aeg selle tegemiseks.

Hind

 

 • individuaaltund (90 minutit) 48 eurot
 • e-kursus (ühe tunni materjalide komplekt) 24 eurot

 

Arvele ei lisandu käibemaksu.
Aega kinni pannes tuleb tasuda kõigi tehtud broneeringute eest; arve saab tasuda ühes, kahes või neljas osas.

Õpetaja

 

Kursuse läbiviija Sirli Leena Prausen töötab Tallinna Inglise Kolledžis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Lõpetanud Tartu ülikooli aastal 1995.

 

„Esimesed, kellele eksamiks õppimisel nõu andsin, olid minu kaks sõbrannat. Nende järel tulid nende tuttavad, siis tuttavate tuttavad. Kui mu poeg läks esimesse klassi, tekkis tema koolil soov pakkuda eksamiks valmistumise kursust laiemale õpilaste ringile. Nii see algaski.“

Võta ühendust

  error: Content is protected !!