Eesti keele tasemeeksam (B1, B2, C1)

Aitan valmistuda eesti keele tasemeeksamiks:

 

 • B1 taseme eksam
 • B2 taseme eksam
 • C1 taseme eksam

 

Kursus sobib lisaettevalmistuseks neile, kes on koolis või iseseisvalt eesti keelt õppinud ning soovivad oma oskusi täiendada. Ühe semestri kursuse tundide arv ei ole piisav selleks, et ainult selle toel tasemeeksam ära teha.

Kuidas tunnid toimuvad?

 

Individuaal- ja paaristund kestavad 90 minutit ning toimuvad 1–3 korda nädalas kindlal ajal Tallinnas aadressil Pallasti 23–2. Soovi korral saab õpilane kaasa ülesandeid, mida kodus lahendada; nende eest lisatasu ei küsita.

Individuaaltund:

 

 • õpetaja on ühe õppija päralt päralt, tunnitöö on väga intensiivne
 • õppekava koostamisel võetakse arvesse, milline osaoskus (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine, grammatika) iga konkreetse õpilase puhul kõige rohkem tähelepanu nõuab
 • sobib kõigi osaoskuste arendamiseks.

Paaristund:

 

 • tunnis on kaks õpilast, võimalik harjutada vestlemist inimesega, kelle keeleoskus on õppija omaga sarnane
 • odavam kui individuaaltund
 • sobib kõigi osaoskuste arendamiseks.

 

Paaristunni puhul on tähtis, et mõlema õpilase tase oleks ligikaudu ühesugune. Kuna kursuse korraldaja uute õpilaste taset ei tea, siis õpetaja paaristunni jaoks kaaslast soovitada ei oska.

E-kursus:

 

 • võimalik õppida nii kodus, suvilas, tööl kui reisil olles
 • tundide sageduse ja toimumisaja määrab õpilane ise
 • õppekava koostamisel võetakse arvesse õppija soove, tegevusala ja huvisid
 • ei arenda rääkimis- ja kuulamisoskust, sobib inimesele, kelle peamised soovid on seotud tekstist arusaamise ja kirjutamisega.

Mida me tunnis teeme?

 

Räägime: harjutame küsimist-vastamist, vestluskaaslasega nõustumist ja vastuvaidlemist, argumenteerimist, viisakusväljendeid, tavalisi kõnekeelseid väljendeid. Samal ajal rääkimisega õpime vestluskaaslase kuulamist.

 

Koos tekstide lugemisega õpime ka uusi sõnu. Õpitut kinnistame neid sõnu rääkimisel ja kirjutamisel aktiivselt kasutades.

 

Kirjutame tasemeeksamil nõutavaid tekste (ametlik või mitteametlik kiri, teadaanne, avaldus, ankeet, arvamusartikkel jne).

 

Grammatikas harjutame sõnade käänamist ja pööramist, ees- ja tagasõnade, side- ning asesõnade kasutamist, lauseõpetuse üksikasju jms.

Hind

 

 • individuaaltund (90 minutit) 48 eurot
 • paaristund (90 minutit) 32 eurot
 • e-kursus (ühe tunni materjalide komplekt) 24 eurot

 

Arvele ei lisandu käibemaksu.

Õpetaja

 

Kursuse läbiviija Sirli Leena Prausen töötab Tallinna Inglise Kolledžis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Aastatel 2015–2021 oli Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis eesti keele kui teise keele õpetaja.

Võta ühendust

  error: Content is protected !!