Võta ühendust  Olen huvitatud:
  Eelistan aega:

  SirliOlen neid kursusi korraldanud aastast 2008 ning kokku puutunud väga erinevate õpilastega: on neid, kes teeksid ka ilma lisaõppeta eksami 80 punkti peale, ent soov on kindlustada vähemalt 90-punktine tulemus. Ja on neid, kes kardavad, et rahuldava hinde saamine on raske. Palju on noormehi, kelle tugevaks küljeks reaalained, aga ülikooli pääsemiseks on siiski vaja teatud punktisummat ka eesti keeles. Minu suur lugupidamine kuulub neile vene rahvusest noortele, kes õpivad eesti koolis ja tahavad teha eesti keele eksamit võrdselt nendega, kellele see on emakeel.

  Lisaks kursustele töötan Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis eesti keele õpetajana.

  Lõpetasin 1995. aastal Tartu ülikooli ajakirjanikuna ning seetõttu on minu arusaam tekstiloomest ehk veidi teistsugune kui neil, kelle suhe kirjutamisse piirdub klassikirjanditega. Ma otsin sõnade taga arutlust, arutluse taga konflikti, konflikti taga erinevate huvide tabamist.

  Ise olen kirjutanud tohutul hulgal tekste kõikvõimalikes vormides: artikleid, reklaame, teleklippide stsenaariume, õppematerjale, lühinäidendeid, raamatuid.

  E-post: sirli.prausen@gmail.com Tel: +372 51 54 745