E-kursus

Miks just see kursus?

 • Suurepärased tulemused: hinne paraneb keskmiselt 25-30 punkti võrra (võrreldes mulluse tulemusega, proovieksamiga või varasema keskmise hindega).
 • Personaalne: õpid just sinu jaoks koostatud õppekava järgi.
 • Kogemus: korraldame neid kursusi üheksandat aastat.
 • Rahulolevad kasutajad: lõpetajatest 100% soovitaks seda ka oma sõbrale!

Kellele mõeldud?

E-kursusena on võimalik valmistuda nii põhikooli kui gümnaasiumi eksamiks.

Plussid

 • õpe toimub indivuduaalplaani alusel, aga maksab vähem kui individuaaltund
 • saad ise valida, millal õpid; soovi korral võid jagada nädala õppematerjali mitmeks osaks
 • sul on ülesannete lahendmiseks piiramatult aega
 • kirjutamisel saad otsida lisamaterjale veebist, raamatutest, oma varasematest kirjanditest jne
 • paindlikud maksetingimused.

Miinused

 • iga nädal õppimiseks aja leidmine nõuab enesedistsipliini
 • puudub võimalus oma küsimustega kohe õpetaja poole pöörduda
 • diskussioonivõimalus on piiratud.

3

Mida me õpime?

 • Grammatika: kirjavahemärgid, kokku-lahkukirjutamine, suur algustäht, täheortograafia, paronüümia, rektsioon.
 • Sõnavara ja stiil: sünonüümid, kõnekujundid, võõrsõnad, tsitaadid, sõnade järjekord.
 • Teksti koostamine: probleem, vaatenurk, argumendid; pealkiri, sissejuhatus, lõppsõna, lõigud; avalik arvamus, arvamusliidrid, demagoogia.
 • Lugemine: kirjandusteooria põhimõisted, tegelaskuju analüüs, kujundliku teksti mõistmine.

Vastamine ja tagasiside

Õppetöö toimub nii:

 • kord nädalas saadab õpetaja sulle kokkulepitud päevaks grammatika-, lugemis- ja kirjutamisülesanded
 • sina lahendad ülesanded ära, vastad küsimustele ja kirjutad etteantud teksti ning saadad need kokkulepitud päevaks õpetajale tagasi
 • õpetaja parandab vead, kirjutab juurde oma soovitused ja kommentaarid ning saadab need omakorda sulle tagasi
 • kuni eelmised ülesanded on lahendamata, uusi ei saadeta, välja arvatud juhul, kui oled õpetajaga eelnevalt kokku leppinud teistsuguses töögraafikus.

Hinnad


Ühe tunni hind on 24 eurot. Registreerumisel on vaja tasuda vähemalt kolme tunni eest (72 eurot). Hiljem võid maksta nii, nagu sul mugavam on, eeldusel et alati on ette makstud vähemalt ühe tunni eest.